STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2008:3

 
Trädgårdsundersökningen 2006
Kvantiteter och värde avseende 2006 års produktion
Horticultural survey 2006
 
pm-pil.gifSammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)

Sammanfattning

Frilandsodling ökade mellan 2005 och 2006

Sedan 1997 har produktionsvärdet i den svenska odlingen ökat stadigt. År 1997 var värdet ca 2,5 miljarder kronor. År 2006 var värdet nästan 3,5 miljarder kronor vilket var en ökning med 40 %. Utav den totala odlingen utgör växthusodlingen ca 51 % och frilandsodlingen ca 49 %. Det är dock frilandsodlingen som står för den största ökningen i värdevolym med lite drygt 60 %. Växthusodlingen har ökat med 25 %

Utvecklingen av värdevolym 1997 - 2006