7                                                    Statistikrapport 2008:3

 

 

 

 

STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

 

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk.

Utkom den 8 juli 2008.