STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2008:3

 

Trädgårdsundersökningen 2006

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Utvecklingen av värdevolym 1997-2001

1a. Development of production value 1997-2001

 

1997

1998

1999

2000

2001

Köksväxter på friland

534 300

563 900

575 300

564 000

633 500

Frukt

111 700

104 000

128 100

127 700

124 900

Bär

207 800

199 500

216 900

202 700

187 100

Plantskoleväxter

200 600

200 600

394 300

404 300

400 700

Snittblommor på friland

29 800

27 600

11 700

10 400

10 000

Summa frilandsodling

1 084 100

1 095 600

1 326 300

1 309 100

1 356 200

Köksväxter i växthus

537 600

570 800

499 600

643 700

650 600

Snittblommor i växthus

70 500

70 200

62 500

57 900

58 800

Lökblommor i växthus1

237 600

237 000

185 000

200 700

218 100

Lökblommor i kruka i växthus1

..

..

88 200

92 400

100 400

Krukväxter

426 500

429 400

422 700

401 900

416 100

Utplanteringsväxter

173 200

175 400

151 400

148 700

150 300

Summa växthusodling

1 445 300

1 482 200

1 409 300

1 545 300

1 594 300

TOTALT

2 529 400

2 577 800

2 735 600

2 854 400

2 950 500

Sticklingar och småplantor

124 600

131 900

273 800

273 200

284 300

1 Lökblommor i kruka , i växthus, redovisas före 1999 i gruppen lökblommor i växthus.