STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2008:3

 

Trädgårdsundersökningen 2006

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3d. Lökblommor (i kruka) i växthus

3d. Bulbous flowers (in pots) in greenhouses

Produkt

 

Värdevol.

2005

tkr

Värdevol.

2006

tkr

Pris

2005

kr/st

Pris

2006

kr/st

Kvantitet

2005

1 000 st

Kvantitet

2006

1 000 st

Hyacinter

26 700

38 500

3,60

5,50

7 400

7 000

Amaryllis

76 900

62 400

35,80

30,70

2 100

2 000

Narcisser

27 900

28 900

9,00

9,00

3 100

3 200

Övriga Lökbl. i kruka

10 800

12 700

7,20

7,10

1 500

1 800

S:a lökblommor i kruka

142 300

142 500

10,10

10,20

14 100

14 000