STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2008:3

 

Trädgårdsundersökningen 2006

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3f. Utplanteringsväxter

3f. Bedding plants

Produkt

 

Värdevol.

2005

tkr

Värdevol.

2006

tkr

Pris

2005

kr/st

Pris

2006

kr/st

Kvantitet

2005

1 000 st

Kvantitet

2006

1 000 st

Petunia

20 000

21 200

3,30

3,40

6 000

6 300

Tagetes

18 400

18 300

3,50

3,50

5 200

5 200

Penseer

69 500

64 200

3,20

3,20

22 000

20 100

Lobelia

20 600

22 900

3,60

3,60

5 700

6 300

Impatiens

5 000

4 600

3,60

3,70

1 400

1 200

Övriga utplanteringsv.

68 100

76 200

3,30

3,80

20 600

20 000

S:a utplanteringsväxter

201 600

207 400

3,30

3,50

60 900

59 100