STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2008:3

 

Trädgårdsundersökningen 2006

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Sammanfattning på produktgrupp

4. Summing up in groups of products

Produkt

 

Värdevol.

2005

tkr

Värdevol.

2006

tkr

Pris1

2005

Pris1

2006

Kvantitet1

2005

Kvantitet1

2006

Köksväxter på friland

809 500

990 400

..

..

..

..

Frukt

130 100

168 400

6,60

6,60

19 800

25 500

Bär

314 000

277 000

..

..

..

..

Plantskoleväxter

401 100

300 800

..

15,20

..

19 730

Summa frilandsodling1

1 654 700

1 736 600

..

..

..

..

Köksväxter i växthus

687 200

745 500

..

..

..

..

Snittblommor i växthus

12 800

9 800

3,40

3,20

3 800

2 900

Lökblommor/snitt i växthus

279 800

291 400

2,40

2,40

115 800

119 900

Lökblommor i kruka i växthus

142 300

142 500

10,10

10,20

14 100

14 000

Krukväxter

419 800

413 900

10,30

10,40

40 900

39 900

Utplanteringsväxter

201 600

207 400

3,30

3,50

60 900

59 100

Summa växthusodling1

1 743 500

1 810 500

..

..

..

..

TOTALT

3 398 200

3 547 100

..

..

..

..

Sticklingar och småplantor

128 300

174 100

1,50

1,60

86 300

112 200

1 För vissa grupper redovisas ej några priser eller kvantiteter då dessa grupper består av produkter som mäts med olika kvantitetsmått.