STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2008:3

 

Trädgårdsundersökningen 2006

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gif
Tabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

1b. Utvecklingen av värdevolym 2002-2006

1b. Development of production value 2002-2006

 

2002

2003

2004

2005

2006

Köksväxter på friland

667 3002

748 300

786 700

809 500

990 400

Frukt

118 200

152 600

143 300

130 100

168 400

Bär

155 200

258 600

260 300

314 000

277 000

Plantskoleväxter

423 900

447 600

338 700

401 100

300 800

Snittblommor på friland1

..

..

..

..

..

Summa frilandsodling

1 364 600

1 607 100

1 529 000

1 654 700

1 736 600

Köksväxter i växthus

713 600

629 500

575 600

687 200

745 500

Snittblommor i växthus

38 000

29 000

29 300

12 800

9 800

Lökblommor i växthus2

227 300

240 900

270 200

279 800

291 400

Lökblommor i kruka i växthus2

115 300

125 300

132 400

142 300

142 500

Krukväxter

458 600

475 900

408 000

419 800

413 900

Utplanteringsväxter

165 300

174 800

165 700

201 600

207 400

Summa växthusodling

1 718 100

1 675 400

1 581 200

1 743 500

1 810 500

TOTALT

3 082 100

3 282 500

3 110 200

3 398 200

3 547 100

Sticklingar och småplantor

216 400

135 500

158 500

128 300

174 100

1         Produktion av snittblommor på friland har i princip upphört.

2         Lökblommor i kruka, i växthus, redovisas före 1999 i gruppen lökblommor i växthus.