STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2008:3

 

Trädgårdsundersökningen 2006

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gif
Tabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

2a. Köksväxter på friland

2a. Kitchen-garden plants on open ground

Produkt

 

Värdevol.

2005

tkr

Värdevol.

2006

tkr

Pris

2005

kr/kg

Pris

2006

kr/kg

Kvantitet

2005

ton

Kvantitet

2006

ton

Gurka

30 100

24 600

2,60

2,60

11 500

9 400

Lök

48 700

79 300

1,70

2,40

28 600

32 800

Purjolök

13 500

11 700

3,90

3,10

3 400

3 700

Morötter

272 900

343 800

2,80

3,00

96 200

116 600

Rödbetor

8 600

8 100

0,70

0,70

12 700

11 000

Kålrötter

10 100

9 900

2,10

2,30

4 900

4 300

Blomkål

25 700

27 100

4,70

6,00

5 400

4 500

Vitkål

31 600

44 900

2,00

2,40

15 600

19 000

Isbergssallat

161 800

174 200

6,00

6,70

27 200

26 200

Majs

24 800

23 400

..

7,00

1 000

3 200

Övriga köksväxter

181 700

243 400

..

..

..

..

Summa köksväxter

809 500

990 400

3,00

3,20

..

..

1   Salladskål och annan sallat ingår fr.o.m. 2005 i posten övriga köksväxter. Skördarna för dessa produkter har inte kunnat särskiljas i Trädgårdsproduktionen.