STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2008:3

 

Trädgårdsundersökningen 2006

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Frukt

2b. Fruit

Produkt

 

Värdevol.

2005

tkr

Värdevol.

2006

tkr

Pris

2005

kr/kg

Pris

2006

kr/kg

Kvantitet

2005

ton

Kvantitet

2006

ton

Äpple

110 200

150 500

6,20

6,30

17 700

24 000

Päron

11 000

6 000

6,50

7,30

1 700

800

Plommon

3 500

2 900

11,00

10,40

300

300

Körsbär

5 400

9 000

38,60

21,50

140

400

Summa frukt

130 100

168 400

6,60

6,60

19 800

25 500