STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2008:3

 

Trädgårdsundersökningen 2006

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gif
Tabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

2d. Plantskoleväxter

2d. Nursery plants

Produkt

 

Värdevol.

2005

tkr

Värdevol.

2006

tkr

Pris

2005

kr/st

Pris

2006

kr/st

Kvantitet

2005

1 000 st

Kvantitet

2006

1 000 st

Rosor

15 500

9 900

26,60

20,90

500

500

Jordgubbsplantor

21 100

7 800

4,00

2,00

5 300

4 000

Fruktträd

103 100

72 100

78,10

70,90

1 300

1 000

Lövfällande träd

87 700

47 000

345,40

274,70

300

200

Bärbuskar

3 000

2 300

25,40

27,30

100

100

Prydnadsbuskar

51 800

54 800

30,50

32,40

1 700

1 700

Perenner

54 300

49 000

9,60

9,60

5 700

5 100

Barrväxter

15 900

27 300

65,30

80,80

200

300

Klängväxter

1 200

1 100

39,00

34,70

100

30

Häck- och landskapsv.

30 900

21 600

7,50

5,60

5 000

3 800

Övriga plantskolev.

10 600

7 900

..

2,40

2 500

3 000

Summa plantskoleväxter

401 100

300 800

17,70

15,20

22 500

19 730