STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2008:3

 

Trädgårdsundersökningen 2006

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gif
Tabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

3a. Köksväxter i växthus

3a. Kitchen-garden plants in greenhouses

Produkt

 

Värdevol.

2005

tkr

Värdevol.

2006

tkr

Pris

2005

kr/kg

Pris

2006

kr/kg

Kvantitet

2005

ton

Kvantitet

2006

ton

Gurka

190 600

181 500

7,90

7,00

24 300

26 100

Tomat

187 000

221 300

10,80

12,70

17 300

17 400

Melon

1 100

300

14,20

16,30

100

16

Huvud- & annan sallat1

15 400

17 800

2,80

3,80

5 500

4 700

Kruksallat1

135 200

104 800

7,10

6,30

19 200

16 600

Kryddväxter1

131 000

165 200

6,80

6,20

19 400

26 800

Jordgubbar

13 800

40 400

38,00

43,00

400

900

Övriga köksväxter

13 100

14 200

..

..

..

..

S:a köksväxter i växthus

687 200

745 500

..

..

..

..

1   Krukväxter, kryddväxter, huvudsallad och annat sallat anges i 1 000 st resp. pris/st.