STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2008:3

 

Trädgårdsundersökningen 2006

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Snittblommor i växthus

3b. Cut flowers in greenhouses

Produkt

 

Värdevol.

2005

tkr

Värdevol.

2006

tkr

Pris

2005

kr/st

Pris

2006

kr/st

Kvantitet

2005

1 000 st

Kvantitet

2006

1 000 st

Rosor

9 800

6 400

3,20

2,90

3 100

2 200

Krysantemum

1 600

1 700

5,00

5,50

300

300

Alstroemeria

800

1 000

4,90

5,40

200

200

Övriga snittblommor

600

700

2,50

2,80

200

200

Summa snittblommor

12 800

9 800

3,40

3,20

3 800

2 900