STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2008:3

 

Trädgårdsundersökningen 2006

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3c. Lökblommor/snitt i växthus

3c. Bulbous flowers/cut flowers in greenhouses

Produkt

 

Värdevol.

2005

tkr

Värdevol.

2006

tkr

Pris

2005

kr/st

Pris

2006

kr/st

Kvantitet

2005

1 000 st

Kvantitet

2006

1 000 st

Tulpaner

275 500

287 100

2,40

2,40

114 400

118 400

Narcisser

2 300

2 200

2,90

2,90

800

800

Övriga Lökblommor

2 000

2 100

3,20

3,20

600

700

Summa lökblommor

279 800

291 400

2,40

2,40

115 800

119 900