STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2010:1

 

Energianvändning i växthus 2008

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Energianvändning i växthus 2008 (gurka, tomat).Region.

2. Energianvändning i växthus efter typ av energikälla 2008 (gurka, tomat,).Riket.

3.a. Energianvändning i kWh/kvm i växthus 2008 (gurka, tomat).Medelvärde, median, övre och nedre kvartil.

3.b. Företagens energianvändning och areal 2008. 1/4 lägst, 1/4 näst lägst, 1/4 näst högst och 1/4 högst energianvändning (gurka, tomat).

4.a. Energianvändning i växthus efter typ av energikälla 2008 (tomat).Riket.

4.b. Energianvändning i växthus efter typ av energikälla 2008 (gurka).Riket.

4.c. Energianvändning i växthus efter typ av energikälla 2008 (företag med gurka och tomat).Riket.

5. Energianvändning i växthus 2008 (prydnadsväxter).Region.

6. Energianvändning i växthus efter typ av energikälla 2008 (prydnadsväxter).Riket.

7.a. Energianvändning i kWh/kvm i växthus 2008 (prydnadsväxter).Medelvärde, median, övre och nedre kvartil.

7.b. Företagens energianvändning och areal 2008. 1/4 lägst, 1/4 näst lägst, 1/4 näst högst och 1/4 högst energianvändning (prydnadsväxter).

8.a. Användning av biobränslen i växthusproduktionen 2008 totalt. Län.

8.b. Användning av bränsle, fjärrvärme och elenergi i växthusproduktionen 2008 totalt. Län.

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05


..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure

Regioner

Regions

Region 1

Skåne, Blekinge och Hallands län

Region 2

Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Västra Götalands och Värmlands län

Region 3

Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands och Dalarnas län

Region 4

Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län

Omräkningstabell mellan energislag

Recalculation table between different energy units

Eldningsolja nr 1

Fuel oil no 1

1 m3

=

10,0

MWh

Eldningsolja, övriga

Fuel oil, other

1 m3

=

11,0

MWh

Gasol

Liquefied petroleum gas

1 ton

=

12,8

MWh

Bark, flis och spån

Bark and chips

1 m3

=

0,8

MWh

Ved

Wood fuel

1 m3

=

1,3

MWh

Pellets, briketter

Wood pellets and briquettes

1 ton

=

4,7

MWh

Torv

Peat

1 ton

=

2,8

MWh

Halm

Straw

1 ton

=

4,0

MWh