STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2010:1

 

Energianvändning i växthus 2008

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Energianvändning i växthus 2008 (gurka, tomat).Region.

1. Energy use in greenhouses 2008 (cucumber, tomato).Region.

 

<2000 kvm

 

2000-5999 kvm

 

6000 kvm

 

Totalt

 

MWh

Växthus-yta, kvm

Antal företag

 

MWh

Växthus-yta, kvm

Antal företag

 

MWh

Växthus-yta, kvm

Antal företag

 

MWh

Växthus-yta, kvm

Antal företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Region 1

1 471

14 686

20

 

23 615

83 328

21

 

154 398

567 194

39

 

179 485

665 208

80

Region 2

2 297

17 131

30

 

6 411

21 386

6

 

..

27 400

..

 

23 428

65 917

38

Region 3

2 666

11 897

26

 

..

2 000

..

 

..

24 000

..

 

7 823

37 897

29

Region 4

3 759

9 716

12

 

..

6 000

..

 

..

14 350

..

 

12 826

30 066

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

10 192

53 430

88

 

36 886

112 714

30

 

176 483

632 944

44

 

223 562

799 088

162

2005

17 530

50 612

100

 

44 273

142 517

37

 

278 179

730 535

55

 

339 982

923 664

192