STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2010:1

 

Energianvändning i växthus 2008

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7.a. Energianvändning i kWh/kvm i växthus 2008 (prydnadsväxter).Medelvärde, median, övre och nedre kvartil.

7.a. Energy use in kWh / square meter in greenhouses 2008 (ornamental plants).

Uppgifter avser företag med en energianvändning på minst 100 kWh/kvm.

Figures for holdings with an energy use of at least 100kWh /square meter.

 

<2000 kvm

2000-5999 kvm

6000 kvm

Totalt

 

kWh/kvm

 

kWh/kvm

 

kWh/kvm

 

kWh/kvm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medelvärde

289

 

270

 

329

 

288

 

Median1

235

 

233

 

348

 

238

 

Övre kvartil2

350

 

340

 

401

 

367

 

Nedre kvartil3

185

 

164

 

214

 

182

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt antal företag

164

 

96

 

40

 

300

 

Total växthusyta, kvm

170 155

 

307 196

 

460 250

 

937 601

 

150 procent av företagen har lika eller lägre energianvändning än vad siffran visar.

275 procent av företagen har lika eller lägre energianvändning än vad siffran visar.

325 procent av företagen har lika eller lägre energianvändning än vad siffran visar.