STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2010:1

 

Energianvändning i växthus 2008

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7.b. Företagens energianvändning och areal 2008. 1/4 lägst, 1/4 näst lägst, 1/4 näst högst och 1/4 högst energianvändning (prydnadsväxter).

7.b. Energy use in greenhouses 2008 (ornamental plants).

Uppgifter avser företag med en energianvändning på minst 100 kWh/kvm.

Figures for holdings with an energy use of at least 100 kWh /square meter.

Företagen uppdelat i fjärdedelar efter användning i kWh/kvm

<2000 kvm

 

2000-5999 kvm

 

6000 kvm

 

Totalt

Växthus-yta, kvm

MWh

kWh/ kvm

 

Växthus-yta, kvm

MWh

kWh/ kvm

 

Växthus-yta, kvm

MWh

kWh/ kvm

 

Växthus-yta, kvm

MWh

kWh/ kvm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/4 lägst

45 229

6 324

140

 

73 761

9 522

129

 

107 900

18 990

176

 

184 200

26 007

141

1/4 näst lägst

47 504

9 890

208

 

73 546

15 036

204

 

92 198

24 214

263

 

231 773

49 264

213

1/4 näst högst

45 644

13 127

288

 

78 760

22 168

281

 

114 909

42 673

371

 

206 211

64 645

313

1/4 högst

31 778

15 615

491

 

81 129

37 662

464

 

145 243

72 004

496

 

315 417

147 309

467

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

170 155

44 957

 

 

307 196

84 388

 

 

460 250

157 880

 

 

937 601

287 225

 

Totalt antal företag

164

 

 

 

96

 

 

 

40

 

 

 

300