STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2010:1

 

Energianvändning i växthus 2008

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8.a. Användning av biobränslen i växthusproduktionen 2008 totalt. Län.

8.a. Use of biofuel in greenhouse production 2008. Counties.

Län

Biobränsle

Bark, flis, spån

Ved

Biogas

Pellets och briketter

Torv

Halm

Övrigt biobränsle

kubikmeter

kubikmeter

MWh

ton

ton

ton

MWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

4 200

260

-

1 200

-

-

-

Uppsala län

900

110

-

118

-

-

-

Södermanlands län

-

-

-

-

-

-

300

Östergötlands län

4 720

109

-

-

-

50

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

2 550

3

-

93

-

-

-

Kronobergs län

400

20

-

-

-

-

-

Kalmar län

11 550

-

-

160

-

-

-

Gotlands län

-

40

-

-

-

300

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

500

50

-

5

27

-

-

Skåne län

65 319

390

8

560

-

1 000

3 060

Hallands län

-

100

-

2

-

-

-

Västra Götalands län

9 903

82

-

407

-

102

120

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

100

-

-

500

-

-

156

Örebro län

-

56

-

-

-

-

-

Västmanlands län

6 050

-

-

-

-

-

-

Dalarnas län

2 260

25

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

1 000

290

-

60

-

-

-

Västernorrlands län

1 055

-

-

16

-

-

-

Jämtlands län

2 300

-

-

906

-

-

-

Västerbottens län

16 450

-

-

-

-

-

-

Norrbottens län

3 500

40

-

50

50

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2008

132 757

1 575

8

4 077

77

1 452

3 636

2005

44 616

2 433

5 261

1 207

..

..

14 516

2002

43 120

1 628

7 412

2 367

..

..

2 485

1999

13 506

1 254

..

583

..

..

..