STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2010:1

 

Energianvändning i växthus 2008

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

 

8.b. Användning av bränsle, fjärrvärme och elenergi i växthusproduktionen 2008 totalt. Län.

8.b. Use of fuel, district heating and electricity in greenhouse production 2008. Counties.

 

 

 

 

Län

Eldningsolja nr 1

Eldningsolja, övriga kvaliteter

Naturgas

Gasol

Fjärrvärme

Elenergi

kubikmeter

kubikmeter

MWh

ton

MWh

MWh

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms län

3 382

146

-

-

-

34 226

Uppsala län

260

-

-

-

-

275

Södermanlands län

315

-

-

-

8 574

1 739

Östergötlands län

1 792

35

-

-

2 603

1 854

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

290

-

-

-

360

1 173

Kronobergs län

75

30

1

-

4 079

270

Kalmar län

305

130

-

-

516

1 387

Gotlands län

205

4

0

-

5 887

425

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

401

8

-

862

7 500

477

Skåne län

8 121

1 611

131 115

573

155

21 854

Hallands län

1 482

957

1 152

160

879

11 630

Västra Götalands län

1 635

526

-

3

514

13 717

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

177

-

-

-

216

2 451

Örebro län

711

-

-

-

4 000

341

Västmanlands län

344

476

-

2

2 500

2 683

Dalarnas län

305

26

-

-

305

408

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

288

4

-

-

4 944

2 703

Västernorrlands län

723

-

-

-

132

848

Jämtlands län

87

-

-

-

228

135

Västerbottens län

589

150

-

-

630

5 668

Norrbottens län

429

-

-

4

692

1 107

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2008

21 912

4 101

132 268

1 605

44 713

105 370

2005

46 235

6 997

200 037

1 026

56 788

175 308

2002

51 607

10 531

163 160

1 496

109 573

119 688

1999

66 142

14 157

203 190

1 591

39 961

59 392