STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2010:1

 

Energianvändning i växthus 2008

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Energianvändning i växthus efter typ av energikälla 2008 (gurka, tomat,).Riket.

2. Energy use in greenhouses according to energy source 2008 (cucumber, tomato).Whole country.

 

<2000 kvm

 

2000-5999 kvm

 

6000 kvm

 

Totalt 2008

 

Totalt 2005

MWh

Antal företag

 

MWh

Antal företag

 

MWh

Antal företag

 

MWh

Antal företag

 

MWh

Antal företag

Energikälla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eldningsolja nr 1

4 273

39

 

16 844

26

 

29 842

26

 

50 959

91

 

85 591

144

Eldningsolja övriga

..

..

 

..

..

 

3 561

4

 

5 007

6

 

11 452

12

Gasol

..

..

 

771

4

 

4 687

4

 

5 474

9

 

7 796

10

Naturgas

139

3

 

4 327

8

 

78 122

19

 

82 587

30

 

137 971

41

Fjärrvärme

529

3

 

-

-

 

..

..

 

13 916

5

 

20 452

7

Elenergi

886

40

 

814

12

 

6 215

15

 

7 914

67

 

15 927

84

Bark, flis, spån

3 725

10

 

7 127

7

 

40 533

13

 

51 384

30

 

19 647

16

Ved

145

5

 

-

-

 

-

-

 

145

5

 

429

9

Biogas

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

..

..

Pellets, briketter

462

3

 

5 376

3

 

-

-

 

5 838

6

 

1 041

8

Torv

-

-

 

-

-

 

..

..

 

..

..

 

..

..

Halm

-

-

 

..

..

 

-

-

 

..

..

 

..

..

Övriga biobränslen

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

10 192

881

 

36 886

301

 

176 483

441

 

223 562

1621

 

339 982

1921

Total växthusyta, kvm

53 430

 

 

112 714

 

 

632 944

 

 

799 088

 

 

923 664

 

1)Antal företag räknas bara en gång i totalen, fast de kan ha flera energikällor.