STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2010:1

 

Energianvändning i växthus 2008

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3.a. Energianvändning i kWh/kvm i växthus 2008 (gurka, tomat).Medelvärde, median, övre och nedre kvartil.

3.a.Energy use in kWh / square meter in greenhouses 2008 (cucumber, tomato).

Uppgifter avser företag med en energianvändning på minst 100 kWh/kvm.

Figures for holdings with a energy use of at least 100kWh/ square meter.

 

<2000 kvm

2000-5999 kvm

6000 kvm

Totalt

 

kWh/kvm

 

kWh/kvm

 

kWh/kvm

 

kWh/kvm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medelvärde

332

 

390

 

344

 

351

 

Median1

266

 

301

 

299

 

275

 

Övre kvartil2

483

 

435

 

453

 

468

 

Nedre kvartil3

144

 

205

 

182

 

192

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt antal företag

36

 

24

 

34

 

94

 

Total växthusyta, kvm

25 910

 

89 166

 

500 844

 

615 920

 

150 procent av företagen har lika eller lägre energianvändning än vad siffran visar.

275 procent av företagen har lika eller lägre energianvändning än vad siffran visar.

325 procent av företagen har lika eller lägre energianvändning än vad siffran visar.