STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2010:1

 

Energianvändning i växthus 2008

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3.b. Företagens energianvändning och areal 2008. 1/4 lägst, 1/4 näst lägst, 1/4 näst högst och 1/4 högst energianvändning (gurka, tomat).

3.b. Energy use in greenhouses 2008 (cucumber, tomato).

Uppgifter avser företag med en energianvändning på minst 100 kWh/kvm.

Figures for holdings with an energy use of at least 100kWh /square meter.

Företagen uppdelat i fjärdedelar efter användning i kWh/kvm

<2000 kvm

 

2000-5999 kvm

 

6000 kvm

 

Totalt

Växthus-yta, kvm

MWh

kWh/ kvm

 

Växthus-yta, kvm

MWh

kWh/ kvm

 

Växthus-yta, kvm

MWh

kWh/ kvm

 

Växthus-yta, kvm

MWh

kWh/ kvm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/4 lägst

5 761

693

120

 

23 040

3 808

165

 

114 725

16 088

140

 

143 559

20 434

142

1/4 näst lägst

4 413

934

212

 

22 200

5 571

251

 

129 425

31 886

246

 

128 093

30 554

239

1/4 näst högst

8 945

3 280

367

 

22 156

8 780

396

 

108 625

40 170

370

 

173 976

63 103

363

1/4 högst

6 791

4 383

645

 

21 770

17 782

817

 

148 069

84 081

568

 

170 292

103 366

607

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

25 910

9 290

 

 

89 166

35 942

 

 

500 844

172 225

 

 

615 920

217 457

 

Totalt antal företag

36

 

 

 

24

 

 

 

34

 

 

 

94