STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2010:1

 

Energianvändning i växthus 2008

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4.a. Energianvändning i växthus efter typ av energikälla 2008 (tomat).Riket.

4.a. Energy use in greenhouses 2008 (tomato).Whole country.

 

Totalt 2008

 

Totalt 2005

MWh

Antal

företag

 

MWh

Antal

företag

Energikälla

 

 

 

 

 

 

 

Eldningsolja nr 1

18 145

34

 

30 381

48

Eldningsolja övriga

4 747

3

 

7 451

8

Gasol

3 873

6

 

3 034

4

Naturgas

58 758

12

 

73 364

14

Fjärrvärme

..

..

 

19 504

4

Elenergi

1 889

25

 

4 218

34

Bark, flis, spån

23 199

14

 

9 957

5

Ved

-

-

 

..

..

Biogas

-

-

 

..

..

Pellets, briketter

..

..

 

584

3

Torv

-

-

 

..

..

Halm

-

-

 

..

..

Övriga biobränslen

-

-

 

..

..

 

 

 

 

 

 

Totalt

122 927

541

 

149 195

621

Total växthusyta, kvm

303 997

 

 

368 240

 

1)Antal företag räknas bara en gång i totalen, fast de kan ha flera energikällor.