STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2010:1

 

Energianvändning i växthus 2008

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Energianvändning i växthus 2008 (prydnadsväxter).Region.

5. Energy use in greenhouses 2008 (ornamental plants).Region.

 

<2000 kvm

 

2000-5999 kvm

 

6000 kvm

 

Totalt

 

MWh

Växthus-yta, kvm

Antal

företag

 

MWh

Växthus-yta, kvm

Antal

företag

 

MWh

Växthus-yta, kvm

Antal

företag

 

MWh

Växthus-yta, kvm

Antal

företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Region 1

10 601

53 933

55

 

28 208

157 236

45

 

97 831

396 149

33

 

136 641

607 318

133

Region 2

16 100

69 538

81

 

27 044

99 961

32

 

21 771

71 522

8

 

64 914

241 021

121

Region 3

11 577

49 089

43

 

28 390

121 203

37

 

35 776

83 960

7

 

75 744

254 252

87

Region 4

9 702

43 943

48

 

9 877

42 543

15

 

..

24 150

..

 

26 828

110 636

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

47 980

216 503

227

 

93 519

420 943

129

 

162 628

575 781

50

 

304 126

1 213 227

406

2005

92 731

320 095

346

 

211 648

525 809

160

 

172 346

517 799

48

 

476 725

1 363 703

554