STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2010:1

 

Energianvändning i växthus 2008

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Energianvändning i växthus efter typ av energikälla 2008 (prydnadsväxter).Riket.

6. Energy use in greenhouses (ornamantal plants).Whole country.

 

<2000 kvm

 

2000-5999 kvm

 

6000 kvm

 

Totalt 2008

 

Totalt 2005

MWh

Antal företag

 

MWh

Antal företag

 

MWh

Antal företag

 

MWh

Antal företag

 

MWh

Antal företag

Energikälla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eldningsolja nr 1

31 629

172

 

53 265

104

 

24 985

32

 

109 878

308

 

252 106

458

Eldningsolja övriga

747

8

 

4 066

4

 

36 298

9

 

41 111

21

 

51 604

30

Gasol

..

..

 

-

-

 

3 649

3

 

3 651

5

 

4 355

6

Naturgas

..

..

 

2 311

4

 

15 981

9

 

18 591

15

 

25 737

18

Fjärrvärme

4 302

16

 

4 878

9

 

21 086

6

 

30 267

31

 

35 265

37

Elenergi

5 432

104

 

16 905

80

 

22 674

31

 

45 011

215

 

84 262

300

Bark, flis, spån

3 987

14

 

9 086

11

 

20 848

9

 

33 920

34

 

12 286

19

Ved

524

10

 

851

4

 

-

-

 

1 375

14

 

1 950

17

Biogas

-

-

 

-

-

 

..

..

 

..

..

 

4 225

3

Pellets, briketter

541

6

 

2 084

6

 

10 097

5

 

12 723

17

 

4 287

6

Torv

-

-

 

..

..

 

-

-

 

..

..

 

..

..

Halm

-

-

 

-

-

 

..

..

 

..

..

 

..

..

Övriga biobränslen

516

3

 

-

-

 

..

..

 

3 516

4

 

648

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

47 980

2271

 

93 519

1291

 

162 628

501

 

304 126

4061

 

476 725

5541

Total växthusyta, kvm

216 503

 

 

420 943

 

 

575 781

 

 

1 213 227

 

 

1 363 703

 

1)Antal företag räknas bara en gång i totalen, fast de kan ha flera energikällor.