STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:05

 

Energianvändning i växthus 2011

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Tabeller

1. Teckenförklaring

2. Geografisk indelning

3. Bränsleslagens energiinnehåll

4. Antal växthusföretag, arealer och energiförbrukning efter region, 2002–2011. All odling.

5. Antal växthusföretag, arealer och energiförbrukning efter region, 2002–2011. Specialiserad tomatodling.

6. Antal växthusföretag, arealer och energiförbrukning efter region, 2002–2011. Specialiserad gurkodling.

7. Antal växthusföretag, arealer och energiförbrukning efter region, 2002–2011. Specialiserad odling av prydnadsväxter.

8. Energieffektivitet per areal efter region 2002–2011. All odling.

9. Energieffektivitet per areal och skörd efter region 2002–2011. Specialiserad tomatodling.

10. Energieffektivitet per areal och skörd efter region 2002–2011. Specialiserad gurkodling.

11. Energieffektivitet per areal efter region 2002–2011. Specialiserad odling av prydnadsväxter.

12. Energieffektivitet per areal och skörd efter växthusareal 2002–2011. Alla odlingskategorier.

13. Energislagens användning efter region 2002–2011. All odling.

14. Energislagens användning efter region 2002–2011. Specialiserad tomatodling.

15. Energislagens användning efter region 2002–2011. Specialiserad gurkodling.

16. Energislagens användning efter region 2002–2011. Specialiserad odling av prydnadsväxter.

17. Antal företag med respektive energislag, 2002–2011

18. Överblick växthusföretag med användning på minst 90 % av respektive energislag, 2011.