STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:05

 

Energianvändning i växthus 2011

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Energieffektivitet per areal efter region 2002–2011. Specialiserad odling av prydnadsväxter.

11.   Energy efficiency expressed by energy use per cultivated area, by region 2002–2011. Specialized ornamental plant cultivation.

 

2002

 

2005

 

2008

 

2011

 

Förbrukning (kWh/kvm)

Andel uppvärmt växthus (%)

Antal företag

 

Förbrukning (kWh/kvm)

Andel uppvärmt växthus (%)

Antal företag

 

Förbrukning (kWh/kvm)

Andel uppvärmt växthus (%)

Antal företag

 

Förbrukning (kWh/kvm)

Andel uppvärmt växthus (%)

Antal företag

Region 1

412

92,7

187

 

344

91,4

163

 

227

91,8

127

 

133

91,0

95

Region 2

365

91,8

203

 

384

89,2

169

 

307

87,4

115

 

207

93,0

81

Region 3

371

92,6

151

 

375

93,0

124

 

308

93,7

86

 

174

96,5

73

Region 4

306

93,4

92

 

393

88,1

83

 

253

82,3

63

 

165

85,2

47

Hela riket

383

92,6

633

 

364

90,9

539

 

263

90,4

391

 

159

92,3

296