STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:05

 

Energianvändning i växthus 2011

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Energislagens användning efter region 2002–2011. All odling.

13.   Energy source utilization by region 2002–2011. All cultivation.

 

Fossila bränslen (MWh)

 

Biobränslen (MWh)

 

Övrig energi (MWh)

 

Summering (MWh)

2011

Eldningsolja lätt

Eldningsolja tung

Naturgas

Övriga fossila

 

Bark, flis & spån

Pellets & briketter

Övriga biobränslen

 

Fjärrvärme

El

 

Summa fossila bränslen

Summa biobränslen

Summa övriga bränslen

Total förbrukning

Region 1

69532

2981

91831

13640

 

133570

13442

3660

 

9598

27692

 

177984

150672

37290

365945

Region 2

29419

6294

2142

20

 

23519

5898

10598

 

5775

26026

 

37874

40015

31801

109690

Region 3

41439

6545

-

500

 

12184

8380

1822

 

4613

38558

 

48484

22386

43171

114040

Region 4

10285

99

-

144

 

20528

1513

3169

 

6787

11086

 

10528

25210

17873

53612

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

150674

15919

93973

14304

 

189801

29234

19248

 

26773

103362

 

274870

238282

130135

643287

2008

218633

36758

132250

20543

 

103510

19160

15692

 

44713

105006

 

408184

138362

149719

696265

2005

462353

76967

200037

14712

 

35693

5673

51972

 

56788

175308

 

754070

93338

232097

1079504

2002

524012

115840

237929

97749

 

34496

11123

16988

 

109573

116896

 

975530

62607

226469

1264606