STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:05

 

Energianvändning i växthus 2011

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Energislagens användning efter region 2002–2011. Specialiserad tomatodling.

14.   Energy source utilization by region 2002–2011. Specialized tomato cultivation.

 

Fossila bränslen (MWh)

 

Biobränslen (MWh)

 

Övrig energi (MWh)

 

Summering (MWh)

2011

Eldningsolja lätt

Eldningsolja tung

Naturgas

Övriga fossila

 

Bark, flis & spån

Pellets & briketter

Övriga biobränslen

 

Fjärrvärme

El

 

Summa fossila bränslen

Summa biobränslen

Summa övriga bränslen

Total förbrukning

Region 1

4070

2827

22723

1690

 

44470

794

-

 

7500

1225

 

31310

45264

8725

85298

Region 2

1150

110

-

-

 

6880

-

-

 

-

310

 

1260

6880

310

8450

Region 3

946

-

-

-

 

1040

-

395

 

-

34

 

946

1435

34

2415

Region 4

480

-

-

-

 

480

-

-

 

462

165

 

480

480

627

1587

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

6646

2937

22723

1690

 

52870

794

395

 

7962

1733

 

33996

54059

9695

97750

2008

18712

4752

58758

3872

 

23869

4846

-

 

7500

1949

 

86094

28715

9449

124257

2005

31959

7425

73364

3034

 

10200

588

705

 

19468

4297

 

115781

11492

23765

151039

2002

66905

10164

65126

3571

 

4880

141

2100

 

49593

3299

 

145766

7121

52892

205779