STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:05

 

Energianvändning i växthus 2011

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Energislagens användning efter region 2002–2011. Specialiserad gurkodling.

15.   Energy source utilization by region 2002–2011. Specialized cucumber cultivation.

 

Fossila bränslen (MWh)

 

Biobränslen (MWh)

 

Övrig energi (MWh)

 

Summering (MWh)

2011

Eldningsolja lätt

Eldningsolja tung

Naturgas

Övriga fossila

 

Bark, flis & spån

Pellets & briketter

Övriga biobränslen

 

Fjärrvärme

El

 

Summa fossila bränslen

Summa biobränslen

Summa övriga bränslen

Total förbrukning

Region 1

9815

-

36334

4772

 

68240

2491

-

 

-

5177

 

50921

70731

5177

126830

Region 2

1820

-

-

-

 

400

-

4800

 

541

350

 

1820

5200

891

7911

Region 3

2000

-

-

-

 

2400

-

-

 

-

-

 

2000

2400

-

4400

Region 4

-

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

 

-

-

-

-

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

13635

-

36334

4772

 

71040

2491

4800

 

541

5527

 

54741

78331

6069

139141

2008

29503

242

23813

961

 

19248

165

200

 

5887

5624

 

54520

19613

11511

85643

2005

44428

4005

63207

3469

 

6960

376

39052

 

-

10340

 

115109

46388

10340

171838

2002

61050

6424

108487

7475

 

10640

353

-

 

13721

4616

 

183436

10993

18338

212766