STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:05

 

Energianvändning i växthus 2011

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Energislagens användning efter region 2002–2011. Specialiserad odling av prydnadsväxter.

16.   Energy source utilization by region 2002–2011. Specialized ornamental plant cultivation.

 

Fossila bränslen (MWh)

 

Biobränslen (MWh)

 

Övrig energi (MWh)

 

Summering (MWh)

2011

Eldningsolja lätt

Eldningsolja tung

Naturgas

Övriga fossila

 

Bark, flis & spån

Pellets & briketter

Övriga biobränslen

 

Fjärrvärme

El

 

Summa fossila bränslen

Summa biobränslen

Summa övriga bränslen

Total förbrukning

Region 1

23802

110

8250

3959

 

16220

9193

3000

 

1320

17425

 

36121

28413

18745

83280

Region 2

14831

6151

-

1

 

10080

4970

568

 

4884

7911

 

20982

15617

12796

49395

Region 3

22693

121

-

-

 

5332

8357

1205

 

4413

12553

 

22814

14893

16966

54673

Region 4

6500

66

-

128

 

848

569

349

 

1335

1872

 

6694

1766

3207

11667

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

67826

6448

8250

4087

 

32480

23088

5121

 

11953

39761

 

86611

60689

51714

199014

2008

108632

26807

21083

3650

 

31113

12803

12970

 

30267

43435

 

160173

56886

73701

290760

2005

252740

51654

25647

4355

 

12191

4315

6900

 

35265

84012

 

334395

23406

119278

477078

2002

273823

69024

35497

83622

 

10340

7254

6569

 

33681

70337

 

461966

24163

104018

590147