STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:05

 

Energianvändning i växthus 2011

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Antal företag med respektive energislag, 2002–2011

17.   Number of holdings utilizting various energy sources, 2002–2011

 

Fossila bränslen

 

Biobränslen

 

Övrig energi

 

Totalt antal företag1

Hela riket

Antal företag med någon användning

Antal företag med över 90 % användning

 

Antal företag med någon användning

Antal företag med över 90 % användning

 

Antal företag med någon användning

Antal företag med över 90 % användning

 

2011

476

256

 

163

49

 

313

63

 

639

2008

567

330

 

132

36

 

367

80

 

726

2005

873

554

 

101

28

 

502

81

 

971

2002

961

682

 

91

25

 

507

70

 

1151

1. Då ett företag kan använda mer än en energikälla överstiger summan av antalet företag som använder respektive energikälla det totala antalet företag