STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:05

 

Energianvändning i växthus 2011

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

 

18. Överblick växthusföretag med användning på minst 90 % av respektive energislag, 2011.

18.   Characteristics of holdings with a specific energy source use share of at least 90 %, 2011.

 

 

 

Växthusålder (andel av uppvärmd växthusyta, %)

 

 

 

Geografisk fördelning av uppvärmd växthusareal (%)

 

Andel specialiserade odlare (% av odlad areal)

Över 90 % användning av:

Antal företag

Total Växthusareal (kvm)

Total odlad areal (kvm)

Växthusareal per företag (kvm)

Energiförbrukning (kWh/kvm)

Andel uppvärmd växthusareal (%)

 

Nyare än 3 år

3-7 år

8-12 år

13-22 år

Äldre än 23 år

 

Andel energi- & skuggväv (%)

 

Region 1

Region 2

Region 3

Region 4

 

Tomat

Gurka

Prydnadsväxter

Fossila bränslen

256

1006878

1140462

3933

150

87

 

3

8

13

21

55

 

48

 

76

9

13

3

 

7

36

39

Biobränslen

49

329426

357564

6723

313

92

 

4

4

48

16

28

 

67

 

71

19

7

2

 

35

42

19

Övrig energi

63

179067

197945

2842

196

63

 

1

6

9

33

51

 

61

 

31

18

35

15

 

16

1

75