STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:05

 

Energianvändning i växthus 2011

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Geografisk indelning

2.    Geographic distribution

Region

Ingående län

1

Blekinge, Skåne och Hallands län

2

Gotlands, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, Värmlands, Västra götalands och Östergötlands län

3

Dalarnas, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län

4

Gävleborgs, Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län