STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:05

 

Energianvändning i växthus 2011

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Bränsleslagens energiinnehåll

3.    Fuel energy content

Bränsle

Fuel

Kategori

Energiinnehåll

Eldningsolja tunn (nr. 1)

Fuel oil No. 1

Fossilt

1 m3

=

10,0 MWh

Eldningsolja tjock (övriga)

Fuel oil (others)

Fossilt

1 m3

=

11,0 MWh

Naturgas

Natural gas

Fossilt

1,0 MWh

Gasol

Liquefied petroleum gas

Fossilt

1 ton

=

12,8 MWh

Kol & koks

Cole & coke

Fossilt

1 ton

=

7,8 MWh

Bark, flis & spån

Bark & wood chips

Biobränsle

1 m3

=

0,8 MWh

Pellets & briketter

Wood pellets & briquettes

Biobränsle

1 ton

=

4,7 MWh

Ved

Wood fuel

Biobränsle

1 m3

=

1,3 MWh

Halm

Straw

Biobränsle

1 ton

=

4,0 MWh

Biogas

Biogas

Biobränsle

1 m3

=

4,7 MWh

Torv

Peat

Biobränsle

1 ton

=

2,8 MWh

El

Electric energy

Övrigt

1,0 MWh

Fjärrvärme

District heating

Övrigt

1,0 MWh