STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:05

 

Energianvändning i växthus 2011

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Antal växthusföretag, arealer och energiförbrukning efter region, 2002–2011. All odling.

4.    Holding count, areas and energy use by region 2002–2011. All cultivation.

 

 

 

 

 

Växthusstorlek

 

 

 

 

 

 

 

200–999 kvm

 

1 000–1 999 kvm

 

2 000–4 999 kvm

 

5 000–9 999 kvm

 

10 000–85 500 kvm

 

Totalt

2011

Förbrukning (MWh)

Odlad areal (kvm)

Antal företag

 

Förbrukning (MWh)

Odlad areal (kvm)

Antal företag

 

Förbrukning (MWh)

Odlad areal (kvm)

Antal företag

 

Förbrukning (MWh)

Odlad areal (kvm)

Antal företag

 

Förbrukning (MWh)

Odlad areal (kvm)

Antal företag

 

Förbrukning (MWh)

Odlad areal (kvm)

Antal företag

Region 1

3040

16863

39

 

7685

64246

38

 

36825

201096

63

 

82016

408682

49

 

236379

1252550

47

 

365945

1943437

236

Region 2

6207

32699

73

 

11351

65927

48

 

23460

108740

39

 

21382

113249

14

 

47290

119600

8

 

109690

440215

182

Region 3

5337

34662

61

 

8304

41965

30

 

25697

113941

36

 

9347

58740

9

 

65355

206971

11

 

114040

456279

147

Region 4

3307

16153

30

 

7053

29465

25

 

6522

42937

15

 

..

..

..

 

34679

64180

3

 

53612

158735

74

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

17890

100377

203

 

34394

201603

141

 

92505

466714

153

 

114795

586671

73

 

383703

1643301

69

 

643287

2998666

639

2008

27035

119805

236

 

48511

221844

168

 

128665

495480

182

 

144449

527478

77

 

347604

1112204

63

 

696265

2476811

726

2005

68570

167792

354

 

87172

292241

225

 

233631

659836

228

 

252027

651040

97

 

438105

1131429

67

 

1079504

2902338

971

2002

96964

234637

440

 

156932

385809

274

 

301538

819899

264

 

276284

726334

104

 

432887

1225419

69

 

1264606

3392098

1151