STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:05

 

Energianvändning i växthus 2011

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Antal växthusföretag, arealer och energiförbrukning efter region, 2002–2011. Specialiserad tomatodling.

5.    Holding count, areas and energy use by region 2002–2011. Specialized tomato cultivation.

 

 

 

 

 

Växthusstorlek

 

 

 

 

 

 

 

200–999 kvm

 

1 000–1 999 kvm

 

2 000–4 999 kvm

 

5 000–9 999 kvm

 

10 000–85 500 kvm

 

Totalt

2011

Förbrukning (MWh)

Odlad areal (kvm)

Antal företag

 

Förbrukning (MWh)

Odlad areal (kvm)

Antal företag

 

Förbrukning (MWh)

Odlad areal (kvm)

Antal företag

 

Förbrukning (MWh)

Odlad areal (kvm)

Antal företag

 

Förbrukning (MWh)

Odlad areal (kvm)

Antal företag

 

Förbrukning (MWh)

Odlad areal (kvm)

Antal företag

Region 1

110

1900

3

 

-

-

-

 

7357

17780

5

 

17278

43280

6

 

60553

181150

8

 

85298

244110

22

Region 2

110

1270

5

 

..

..

..

 

..

..

..

 

..

..

..

 

5750

10000

..

 

8450

21120

9

Region 3

240

4112

7

 

..

..

..

 

..

..

..

 

-

-

-

 

-

-

-

 

2415

11624

10

Region 4

-

-

-

 

..

..

..

 

..

..

..

 

-

-

-

 

-

-

-

 

1587

6100

3

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

460

7282

15

 

1250

3900

3

 

11564

32342

10

 

18173

48280

7

 

66303

191150

9

 

97750

282954

44

2008

793

4960

16

 

4268

12290

8

 

21257

34301

11

 

15861

53350

7

 

82079

187950

10

 

124257

292851

52

2005

3552

5127

18

 

5732

12590

9

 

16047

36112

12

 

28230

83590

11

 

97477

230054

12

 

151039

367473

62

2002

1688

7232

23

 

7287

28016

10

 

30243

51640

17

 

39292

100684

14

 

127269

285454

16

 

205779

473026

80