STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:05

 

Energianvändning i växthus 2011

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Antal växthusföretag, arealer och energiförbrukning efter region, 2002–2011. Specialiserad gurkodling.

6.    Holding count, areas and energy use by region 2002–2011. Specialized cucumber cultivation.

 

Växthusstorlek

 

 

 

 

200–999 kvm

 

1 000–1 999 kvm

 

2 000–4 999 kvm

 

5 000–9 999 kvm

 

10 000–85 500 kvm

 

Totalt

2011

Förbrukning (MWh)

Odlad areal (kvm)

Antal företag

 

Förbrukning (MWh)

Odlad areal (kvm)

Antal företag

 

Förbrukning (MWh)

Odlad areal (kvm)

Antal företag

 

Förbrukning (MWh)

Odlad areal (kvm)

Antal företag

 

Förbrukning (MWh)

Odlad areal (kvm)

Antal företag

 

Förbrukning (MWh)

Odlad areal (kvm)

Antal företag

Region 1

-

-

-

 

..

..

..

 

5283

10000

3

 

21277

117452

11

 

100218

501800

21

 

126830

629852

36

Region 2

..

..

..

 

..

..

..

 

-

-

-

 

..

..

..

 

..

..

..

 

7911

49976

5

Region 3

..

..

..

 

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

..

..

..

 

..

..

..

Region 4

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

..

..

..

 

..

..

..

 

5283

10000

3

 

22627

122828

12

 

110659

557800

24

 

139141

693268

43

2008

..

..

..

 

560

10660

6

 

5189

23600

8

 

25639

99810

15

 

54186

290350

17

 

85643

424568

47

2005

734

2708

7

 

..

..

..

 

11473

38276

12

 

36089

129260

20

 

123141

283280

18

 

171838

454774

58

2002

316

2913

9

 

7316

14200

9

 

32493

60000

19

 

58429

92079

13

 

114213

315662

20

 

212766

484854

70