STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:05

 

Energianvändning i växthus 2011

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Energieffektivitet per areal efter region 2002–2011. All odling.

8.    Energy efficiency expressed by energy use per cultivated area, by region 2002–2011. All cultivation.

 

2002

 

2005

 

2008

 

2011

 

Förbrukning (kWh/kvm)

Andel uppvärmt växthus (%)

Antal företag

 

Förbrukning (kWh/kvm)

Andel uppvärmt växthus (%)

Antal företag

 

Förbrukning (kWh/kvm)

Andel uppvärmt växthus (%)

Antal företag

 

Förbrukning (kWh/kvm)

Andel uppvärmt växthus (%)

Antal företag

Region 1

386

92,9

424

 

359

93,5

354

 

256

91,0

270

 

188

92,5

236

Region 2

383

88,9

348

 

398

87,0

301

 

311

83,6

222

 

249

88,1

182

Region 3

334

92,2

245

 

391

92,2

203

 

314

90,4

146

 

250

90,5

147

Region 4

312

91,1

134

 

374

86,9

113

 

343

85,2

88

 

338

89,7

74

Hela riket

371

91,9

1151

 

372

91,6

971

 

281

89,3

726

 

215

91,3

693