STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:05

 

Energianvändning i växthus 2011

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Energieffektivitet per areal och skörd efter region 2002–2011. Specialiserad tomatodling.

9.    Energy efficiency expressed by energy use per cultivated area and harvest, by region 2002–2011. Specialized tomato cultivation.

 

2002

 

2005

 

2008

 

2011

 

Förbrukning (kWh/kvm)

Förbrukning (kWh/kg)

Andel uppvärmt växthus (%)

Antal företag

 

Förbrukning (kWh/kvm)

Förbrukning (kWh/kg)

Andel uppvärmt växthus (%)

Antal företag

 

Förbrukning (kWh/kvm)

Förbrukning (kWh/kg)

Andel uppvärmt växthus (%)

Antal företag

 

Förbrukning (kWh/kvm)

Förbrukning (kWh/kg)

Andel uppvärmt växthus (%)

Antal företag

Region 1

445

8,3

96,2

41

 

409

9,3

99,8

27

 

417

7,7

99,9

26

 

349

7,8

99,4

22

Region 2

561

17,3

91,4

17

 

509

15,3

92,7

15

 

577

16,6

80,2

12

 

400

10,7

85,3

9

Region 3

189

15,1

92,9

13

 

173

14,1

92,5

12

 

71

8,4

94,4

7

 

208

9,1

78,8

10

Region 4

315

18,2

100

9

 

516

16,6

98,5

8

 

732

26,4

98,4

7

 

260

9,1

100

3

Hela riket

435

9,1

95,9

80

 

411

10,0

98,7

62

 

424

8,5

98,2

52

 

345

8,0

97,6

44