STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2014:06

 

Trädgårdsbranschens struktur

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Specialisering 2011

1. Specialisation 2011

 

Enbart trädgårdsodling

 

Trädgårdsodling och annan
jordbruksverksamhet

 

Totalt

Landsdel

Antal företag

Frilands­areal (ha)

Växthusyta
(kvm)

 

Antal företag

Frilands­areal (ha)

Växthusyta
(kvm)

 

Antal företag

Frilands­areal (ha)

Växthusyta
(kvm)

Götaland

377

1 518

1 525 865

 

979

10 151

475 751

 

1 356

11 669

2 001 616

Svealand

110

65

422 897

 

170

475

89 571

 

280

540

512 468

Norrland

64

74

158 346

 

109

294

22 432

 

173

368

180 778

Odlingsform

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frilandsodling

229

1 657

162 290

 

1 192

10 920

174 197

 

1 421

12 577

336 486

varav uteslutande frilandsodling

167

1 537

.

 

1 056

10 445

.

 

1 223

11 982

.

varav såväl frilands- som växthusodling

62

120

162 290

 

136

475

174 197

 

198

595

336 486

Växthusodling

384

120

2 107 108

 

202

475

587 755

 

586

595

2 694 862

varav uteslutande växthusodling

322

.

1 944 818

 

66

.

413 558

 

388

.

2 358 376

varav såväl frilands- som växthusodling

62

120

162 290

 

136

475

174 197

 

198

595

336 486

Odlingsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ätliga växter

284

1 517

806 702

 

1 181

10 628

415 341

 

1 465

12 145

1 222 043

varav uteslutande ätliga växter

233

1 466

717 472

 

1 114

10 292

402 558

 

1 347

11 757

1 120 030

varav såväl ätliga- som prydnadsväxter

51

51

89 230

 

67

337

12 783

 

118

388

102 013

Prydnadsväxter

318

140

1 300 406

 

144

292

172 414

 

462

432

1 472 819

varav uteslutande prydnadsväxter

267

97

1 184 719

 

77

162

150 532

 

344

260

1 335 251

varav såväl ätliga- som prydnadsväxter

51

43

115 687

 

67

130

21 882

 

118

172

137 568

Totalt

551

1 657

2 107 108

 

1 258

10 920

587 755

 

1 809

12 577

2 694 862