STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2014:06

 

Trädgårdsbranschens struktur

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Frilandsodling 2002–2011

2. Open ground cultivation 2002–2011

 

2002

 

2005

 

2008

 

2011

Landsdel & inriktning

Antal företag

Odlad areal (ha)

 

Antal företag

Odlad areal (ha)

 

Antal företag

Odlad areal (ha)

 

Antal företag

Odlad areal (ha)

Götaland

1 621

10 532

 

1 463

11 144

 

1 293

10 838

 

1 108

11 669

Ätliga växter

1 523

10 093

 

1 388

10 734

 

1 241

10 500

 

1 043

11 273

varav uteslutande ätliga växter

1 489

9 861

 

1 362

10 353

 

1 204

10 213

 

1 005

10 980

varav såväl ätliga- som prydnadsväxter

34

232

 

26

381

 

37

287

 

38

293

Prydnadsväxter

132

439

 

101

410

 

89

338

 

103

396

varav uteslutande prydnadsväxter

98

379

 

75

326

 

52

252

 

65

259

varav såväl ätliga- som prydnadsväxter

34

60

 

26

84

 

37

86

 

38

137

Svealand

264

1 050

 

249

848

 

215

666

 

182

540

Ätliga växter

248

1 010

 

231

829

 

203

610

 

166

510

varav uteslutande ätliga växter

234

982

 

228

822

 

196

599

 

155

494

varav såväl ätliga- som prydnadsväxter

14

28

 

3

7

 

7

11

 

11

16

Prydnadsväxter

30

40

 

21

19

 

19

56

 

27

30

varav uteslutande prydnadsväxter

16

30

 

18

17

 

12

46

 

16

26

varav såväl ätliga- som prydnadsväxter

14

10

 

3

2

 

7

10

 

11

4

Norrland

177

536

 

170

568

 

147

404

 

131

368

Ätliga växter

165

501

 

161

548

 

140

396

 

120

362

varav uteslutande ätliga växter

158

466

 

156

539

 

138

382

 

114

329

varav såväl ätliga- som prydnadsväxter

7

35

 

5

9

 

2

14

 

6

33

Prydnadsväxter

19

35

 

14

20

 

9

8

 

17

6

varav uteslutande prydnadsväxter

12

12

 

9

9

 

7

7

 

11

5

varav såväl ätliga- som prydnadsväxter

7

23

 

5

11

 

2

1

 

6

1

Storlek (hektar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<0,50

191

60

 

202

62

 

197

63

 

174

47

0,50-0,99

312

197

 

298

191

 

280

182

 

181

116

1,00-1,99

385

496

 

303

393

 

249

329

 

242

318

2,00-2,99

228

531

 

198

459

 

167

384

 

134

307

3,00-4,99

293

1 092

 

252

944

 

191

720

 

164

627

5,00-9,99

355

2 380

 

312

2 099

 

281

1 933

 

225

1 519

10,00-19,99

188

2 546

 

196

2 643

 

180

2 469

 

174

2 367

≥20,00

110

4 816

 

121

5 769

 

110

5 828

 

127

7 276

Totalt

2 062

12 118

 

1 882

12 560

 

1 655

11 908

 

1 421

12 577