STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2014:06

 

Trädgårdsbranschens struktur

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Sysselsättning 2005–2011

4. Employment 2005–2011

 

2005

 

2008

 

2011

Anställningsform

Antal
anställda

Arbetad tid
(timmar)

 

Antal
anställda

Arbetad tid
(timmar)

 

Antal
anställda

Arbetad tid
(timmar)

Heltid

2 942

5 295 600

 

2 176

3 916 800

 

2 609

4 696 200

Deltid

18 770

8 252 550

 

14 522

7 937 100

 

11 155

6 229 125

Landsdel

 

 

 

 

 

 

 

 

Götaland

17 046

10 020 375

 

13 232

9 109 125

 

11 021

8 667 900

Svealand

3 106

2 657 700

 

2 460

1 952 100

 

1 975

1 641 375

Norrland

1 560

870 075

 

1 006

792 675

 

768

616 050

Odlingsform

 

 

 

 

 

 

 

 

Frilandsodling

15 804

8 321 175

 

12 739

7 768 350

 

10 644

7 445 250

varav uteslutande frilandsodling

13 727

6 708 375

 

10 985

6 459 638

 

9 457

6 463 350

varav såväl frilands- & växthusodling

2 077

1 612 800

 

1 754

1 308 712

 

1 187

981 900

Växthusodling

7 985

6 839 775

 

5 713

5 394 262

 

4 307

4 461 975

varav uteslutande växthusodling

5 908

5 226 975

 

3 959

4 085 550

 

3 120

3 480 075

varav såväl frilands- & växthusodling

2 077

1 612 800

 

1 754

1 308 712

 

1 187

981 900

Odlingsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

Ätliga växter

17 276

9 623 700

 

13 645

8 569 350

 

11 353

8 160 075

varav uteslutande ätliga växter

14 978

8 084 925

 

12 244

7 357 275

 

10 382

7 322 625

varav såväl ätliga- som prydnadsväxter

2 298

1 538 775

 

1 401

1 212 075

 

971

837 450

Prydnadsväxter

6 734

5 463 225

 

4 454

4 496 625

 

3 382

3 602 700

varav uteslutande prydnadsväxter

4 436

3 924 450

 

3 053

3 284 550

 

2 411

2 765 250

varav såväl ätliga- som prydnadsväxter

2 298

1 538 775

 

1 401

1 212 075

 

971

837 450

Totalt

21 712

13 548 150

 

16 698

11 853 900

 

13 764

10 925 325