STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2014:06

 

Trädgårdsbranschens struktur

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

 

5. Driftsledning och företagsform 2011

5. Business management and organisation 2011

 

Driftledare (antal företag)

 

Företagsform (antal företag)

 

Antal företag

Landsdel

Kvinna

Man

 

Enskilt företag

Juridiskt företag

 

Totalt

Götaland

166

1 190

 

944

412

 

1356

Svealand

53

227

 

185

95

 

280

Norrland

44

129

 

119

54

 

173

Odlingsform

 

 

 

 

 

 

 

Frilandsodling

184

1 237

 

1 082

339

 

1 421

varav uteslutande frilandsodling

139

1 084

 

946

277

 

1223

varav såväl frilands- & växthusodling

45

153

 

136

62

 

198

Växthusodling

124

462

 

302

284

 

586

varav uteslutande växthusodling

79

309

 

166

222

 

388

varav såväl frilands- & växthusodling

45

153

 

136

62

 

198

Odlingsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

Ätliga växter

187

1 278

 

1 100

365

 

1 465

varav uteslutande ätliga växter

166

1 181

 

1 024

323

 

1347

varav såväl ätliga- som prydnadsväxter

21

97

 

76

42

 

118

Prydnadsväxter

97

365

 

224

238

 

462

varav uteslutande prydnadsväxter

76

268

 

148

196

 

344

varav såväl ätliga- som prydnadsväxter

21

97

 

76

42

 

118

Totalt

263

1 546

 

1 248

561

 

1 809