STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2017:02

 

Trädgårdsodlingens branschstruktur 2014

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Specialisering 2014

1. Specialisation 2014

 

Enbart trädgårdsodling

 

Trädgårdsodling och annan
jordbruksverksamhet

 

Totalt

Landsdel

Antal företag

Frilands­areal (ha)

Växthusyta
(kvm)

 

Antal företag

Frilands­areal (ha)

Växthusyta
(kvm)

 

Antal företag

Frilands­areal (ha)

Växthusyta
(kvm)

Götaland

547

2 173

1 842 922

 

960

10 504

488 280

 

1 507

12 677

2 331 201

Svealand

176

173

412 559

 

164

408

110 824

 

340

581

523 383

Norrland

100

124

184 853

 

112

249

36 452

 

212

372

221 305

Odlingsform

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frilandsodling

465

2 470

500 297

 

1 137

11 161

169 059

 

1 602

13 631

669 355

varav uteslutande frilandsodling

278

2 057

.

 

982

9 704

.

 

1 260

11 792

.

varav såväl frilands- som växthusodling

187

413

500 297

 

155

1 456

169 059

 

342

1 869

669 355

Växthusodling

545

413

2 440 033

 

254

1 456

635 556

 

799

1 869

3 075 889

varav uteslutande växthusodling

358

.

1 940 037

 

99

.

466 497

 

457

.

2 406 534

varav såväl frilands- som växthusodling

187

413

500 297

 

155

1 456

169 059

 

342

1 869

669 355

Odlingsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ätliga växter

463

2 197

1 138 318

 

1 143

11 016

402 405

 

1 606

13 213

1 540 723

varav uteslutande ätliga växter

382

2 125

854 528

 

1 075

10 733

337 064

 

1 457

12 859

1 191 591

varav såväl ätliga- som prydnadsväxter

81

71

283 791

 

68

282

65 341

 

149

354

349 132

Prydnadsväxter

441

344

1 585 806

 

161

427

298 492

 

602

772

1 884 298

varav uteslutande prydnadsväxter

360

273

1 302 015

 

93

145

233 151

 

453

418

1 535 166

varav såväl ätliga- som prydnadsväxter

81

71

283 791

 

68

282

65 341

 

149

354

349 132

Totalt

823

2 470

2 440 333

 

1 236

11 161

635 556

 

2 059

13 631

3 075 889