STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2017:02

 

Trädgårdsodlingens branschstruktur 2014

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Frilandsodling 2002–2014

2. Open ground cultivation 2002–2014

 

2002

 

2005

 

2008

 

2011

 

2014

Landsdel & inriktning

Antal företag

Odlad yta (kvm)

 

Antal företag

Odlad yta (kvm)

 

Antal företag

Odlad yta (kvm)

 

Antal företag

Odlad yta (kvm)

 

Antal företag

Odlad yta (kvm)

Götaland

1 621

10 532

 

1 463

11 144

 

1 293

10 838

 

1 108

11 669

 

1 214

12 677

Ätliga växter

1 523

10 093

 

1 388

10 734

 

1 241

10 500

 

1 043

11 273

 

1 093

12 240

varav uteslutande ätliga växter

1 489

9 861

 

1 362

10 353

 

1 204

10 213

 

1 005

10 980

 

1 056

12 146

varav såväl ätliga- som prydnadsväxter

34

232

 

26

381

 

37

287

 

38

293

 

37

94

Prydnadsväxter

132

439

 

101

410

 

89

338

 

103

396

 

158

437

varav uteslutande prydnadsväxter

98

379

 

75

326

 

52

252

 

65

259

 

121

381

varav såväl ätliga- som prydnadsväxter

34

60

 

26

84

 

37

86

 

38

137

 

37

56

Svealand

264

1 050

 

249

848

 

215

666

 

182

540

 

237

581

Ätliga växter

248

1 010

 

231

829

 

203

610

 

166

510

 

201

547

varav uteslutande ätliga växter

234

982

 

228

822

 

196

599

 

155

494

 

187

530

varav såväl ätliga- som prydnadsväxter

14

28

 

3

7

 

7

11

 

11

16

 

14

16

Prydnadsväxter

30

40

 

21

19

 

19

56

 

27

30

 

50

35

varav uteslutande prydnadsväxter

16

30

 

18

17

 

12

46

 

16

26

 

36

31

varav såväl ätliga- som prydnadsväxter

14

10

 

3

2

 

7

10

 

11

4

 

14

4

Norrland

177

536

 

170

568

 

147

404

 

131

368

 

151

372

Ätliga växter

165

501

 

161

548

 

140

396

 

120

362

 

131

365

varav uteslutande ätliga växter

158

466

 

156

539

 

138

382

 

114

329

 

127

343

varav såväl ätliga- som prydnadsväxter

7

35

 

5

9

 

2

14

 

6

33

 

4

22

Prydnadsväxter

19

35

 

14

20

 

9

8

 

17

6

 

24

7

varav uteslutande prydnadsväxter

12

12

 

9

9

 

7

7

 

11

5

 

20

7

varav såväl ätliga- som prydnadsväxter

7

23

 

5

11

 

2

1

 

6

1

 

4

-

Storleksklass (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<0,50

191

60

 

202

62

 

197

63

 

174

47

 

320

74

0,50-0,99

312

197

 

298

191

 

280

182

 

181

116

 

229

147

1,00-1,99

385

496

 

303

393

 

249

329

 

242

318

 

241

314

2,00-2,99

228

531

 

198

459

 

167

384

 

134

307

 

125

290

3,00-4,99

293

1 092

 

252

944

 

191

720

 

164

627

 

162

612

5,00-9,99

355

2 380

 

312

2 099

 

281

1 933

 

225

1 519

 

231

1 583

10,00-19,99

188

2 546

 

196

2 643

 

180

2 469

 

174

2 367

 

162

2 199

≥20,00

110

4 816

 

121

5 769

 

110

5 828

 

127

7 276

 

132

8 413

Totalt

2 062

12 118

 

1 882

12 560

 

1 655

11 908

 

1 421

12 577

 

1 602

13 631