STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2017:02

 

Trädgårdsodlingens branschstruktur 2014

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Växthusodling 2002–2014

3. Greenhouse cultivation 2002–2014

 

2002

 

2005

 

2008

 

2011

 

2014

Landsdel & inriktning

Antal företag

Odlad yta (kvm)

 

Antal företag

Odlad yta (kvm)

 

Antal företag

Odlad yta (kvm)

 

Antal företag

Odlad yta (kvm)

 

Antal företag

Odlad yta (kvm)

Götaland

719

2 605 461

 

612

2 208 832

 

462

1 868 300

 

367

2 001 616

 

509

2 331 201

Ätliga växter

311

1 361 927

 

265

1 165 187

 

215

1 004 007

 

182

1 062 688

 

235

1 158 007

varav uteslutande ätliga växter

216

1 225 302

 

182

960 559

 

158

867 891

 

145

1 000 565

 

180

1 078 418

varav såväl ätliga- som prydnadsväxter

95

136 625

 

83

204 628

 

57

136 116

 

37

62 123

 

55

79 589

Prydnadsväxter

503

1 243 534

 

430

1 043 645

 

304

864 293

 

222

938 928

 

329

1 173 194

varav uteslutande prydnadsväxter

408

1 132 823

 

347

906 107

 

247

762 899

 

185

882 446

 

274

1 087 115

varav såväl ätliga- som prydnadsväxter

95

110 711

 

83

137 538

 

57

101 394

 

37

56 482

 

55

86 079

Svealand

273

627 697

 

219

477 790

 

160

449 056

 

151

512 468

 

185

523 383

Ätliga växter

95

148 568

 

78

101 996

 

64

144 610

 

64

113 310

 

69

107 113

varav uteslutande ätliga växter

56

127 815

 

44

78 549

 

38

128 900

 

49

106 475

 

50

84 193

varav såväl ätliga- som prydnadsväxter

39

20 753

 

34

23 447

 

26

15 710

 

15

6 835

 

19

22 920

Prydnadsväxter

217

479 129

 

175

375 794

 

122

304 446

 

102

399 158

 

135

416 270

varav uteslutande prydnadsväxter

178

432 749

 

141

331 111

 

96

282 027

 

87

386 777

 

116

392 900

varav såväl ätliga- som prydnadsväxter

39

46 380

 

34

44 683

 

26

22 419

 

15

12 381

 

19

23 370

Norrland

136

247 530

 

115

227 780

 

88

185 870

 

68

180 778

 

105

221 305

Ätliga växter

43

70 727

 

33

62 059

 

27

49 919

 

19

46 045

 

40

52 724

varav uteslutande ätliga växter

21

48 348

 

17

27 824

 

15

31 980

 

10

14 695

 

22

31 450

varav såväl ätliga- som prydnadsväxter

22

22 379

 

16

34 235

 

12

17 939

 

9

31 350

 

18

21 274

Prydnadsväxter

115

176 803

 

98

165 721

 

73

135 951

 

58

134 733

 

83

168 581

varav uteslutande prydnadsväxter

93

125 273

 

82

119 889

 

61

99 771

 

49

99 903

 

65

112 380

varav såväl ätliga- som prydnadsväxter

22

51 530

 

16

45 832

 

12

36 180

 

9

34 830

 

18

56 201

Storleksklass (kvm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<500

225

62 031

 

199

50 940

 

136

35 483

 

119

28 933

 

215

51 845

500-999

200

143 034

 

157

109 596

 

119

86 013

 

93

62 474

 

125

87 709

1 000-1 999

268

375 665

 

220

305 734

 

157

220 246

 

112

154 595

 

142

200 101

2 000-4 999

251

775 128

 

209

654 104

 

162

496 456

 

121

386 452

 

161

482 333

5 000-10 000

112

788 284

 

94

650 095

 

76

527 574

 

61

429 294

 

77

526 030

≥10 000

72

1 336 546

 

67

1 143 933

 

60

1 137 454

 

80

1 633 114

 

79

1 727 871

Totalt

1 128

3 480 688

 

946

2 914 402

 

710

2 503 226

 

586

2 694 862

 

799

3 075 889