STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2017:02

 

Trädgårdsodlingens branschstruktur 2014

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Sysselsättning 2005–2014

4. Employment 2005–2014

 

2005

 

 

2008

 

 

2011

 

 

2014

 

Anställningsform

Antal
sysselsatta

Arbetad tid
(timmar)

 

Antal
sysselsatta

Arbetad tid
(timmar)

 

Antal
sysselsatta

Arbetad tid
(timmar)

 

Antal
sysselsatta

Arbetad tid
(timmar)

Heltid

2 942

5 295 600

 

2 176

3 916 800

 

2 609

4 696 200

 

2 398

4 316 400

Deltid

18 770

8 252 550

 

14 522

7 937 100

 

11 155

6 229 125

 

12 553

7 319 475

Landsdel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götaland

17 046

10 020 375

 

13 232

9 109 125

 

11 021

8 667 900

 

12 190

9 305 550

Svealand

3 106

2 657 700

 

2 460

1 952 100

 

1 975

1 641 375

 

1 953

1 664 100

Norrland

1 560

870 075

 

1 006

792 675

 

768

616 050

 

808

666 225

Odlingsform

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frilandsodling

15 804

8 321 175

 

12 739

7 768 350

 

10 644

7 445 250

 

11 611

8 013 825

varav uteslutande frilandsodling

13 727

6 708 375

 

10 985

6 459 638

 

9 457

6 463 350

 

8 882

5 507 100

varav såväl frilands- & växthusodling

2 077

1 612 800

 

1 754

1 308 712

 

1 187

981 900

 

2 729

2 506 725

Växthusodling

7 985

6 839 775

 

5 713

5 394 262

 

4 307

4 461 975

 

6 069

6 128 775

varav uteslutande växthusodling

5 908

5 226 975

 

3 959

4 085 550

 

3 120

3 480 075

 

3 340

3 622 050

varav såväl frilands- & växthusodling

2 077

1 612 800

 

1 754

1 308 712

 

1 187

981 900

 

2 729

2 506 725

Odlingsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ätliga växter

17 276

9 623 700

 

13 645

8 569 350

 

11 353

8 160 075

 

11 797

8 279 100

varav uteslutande ätliga växter

14 978

8 084 925

 

12 244

7 357 275

 

10 382

7 322 625

 

11 037

7 486 650

varav såväl ätliga- som prydnadsväxter

2 298

1 538 775

 

1 401

1 212 075

 

971

837 450

 

760

792 450

Prydnadsväxter

6 734

5 463 225

 

4 454

4 496 625

 

3 382

3 602 700

 

3 914

4 149 225

varav uteslutande prydnadsväxter

4 436

3 924 450

 

3 053

3 284 550

 

2 411

2 765 250

 

3 154

3 356 775

varav såväl ätliga- som prydnadsväxter

2 298

1 538 775

 

1 401

1 212 075

 

971

837 450

 

760

792 450

Storleksklass frilandsodling (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<0,50

724

427 725

 

767

352 800

 

470

423 900

 

922

848 475

0,50-0,99

773

424 800

 

738

524 475

 

443

243 225

 

707

517 275

1,00-1,99

1 029

516 038

 

854

549 675

 

857

594 450

 

802

536 400

2,00-2,99

1 113

466 538

 

718

479 475

 

589

336 825

 

579

409 500

3,00-4,99

1 874

794 475

 

1 257

852 863

 

823

544 725

 

880

618 300

5,00-9,99

3 215

1 543 950

 

1 911

1 399 613

 

1 700

1 013 400

 

1 459

972 450

10,00-19,99

2 697

1 368 900

 

1 965

1 147 950

 

2 107

1 291 725

 

2 065

1 204 200

≥20,00

4 380

2 778 750

 

4 530

2 461 500

 

3 655

2 997 000

 

4 197

2 907 225

Storleksklass växthusodling (kvm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<500

827

535 275

 

780

412 425

 

337

320 400

 

674

613 800

500-999

1 004

674 550

 

770

698 738

 

347

334 125

 

577

555 300

1 000-1 999

1 397

1 096 200

 

840

884 925

 

590

528 300

 

989

833 175

2 000-4 999

1 571

1 507 725

 

1 084

1 022 850

 

630

684 450

 

1 017

1 098 450

5 000-10 000

1 283

1 376 550

 

652

738 450

 

548

569 700

 

834

978 975

≥10 000

1 903

1 649 475

 

1 588

1 636 875

 

1 855

2 025 000

 

1 978

2 049 075

Totalt

21 712

13 548 150

 

16 698

11 853 900

 

13 764

10 925 325

 

14 951

11 635 875