STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2017:02

 

Trädgårdsodlingens branschstruktur 2014

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

 

5. Driftsledning och företagsform 2014

5. Business management and organisation 2014

 

Driftledare (antal företag)

 

Företagsform (antal företag)

 

Antal företag

Landsdel

Kvinna

Man

 

Enskilt företag

Juridiskt företag

 

Totalt

Götaland

207

1 300

 

936

571

 

1 507

Svealand

82

258

 

205

135

 

340

Norrland

62

150

 

145

67

 

212

Odlingsform

 

 

 

 

 

 

 

Frilandsodling

240

1 362

 

1 114

488

 

1 602

varav uteslutande frilandsodling

160

1 100

 

916

344

 

1 260

varav såväl frilands- & växthusodling

80

262

 

198

144

 

342

Växthusodling

191

608

 

370

429

 

799

varav uteslutande växthusodling

111

346

 

172

285

 

457

varav såväl frilands- & växthusodling

80

262

 

198

144

 

342

Odlingsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

Ätliga växter

232

1 374

 

1 116

490

 

1 606

varav uteslutande ätliga växter

196

1 261

 

1 023

434

 

1 457

varav såväl ätliga- som prydnadsväxter

36

113

 

93

56

 

149

Prydnadsväxter

155

447

 

263

339

 

602

varav uteslutande prydnadsväxter

119

334

 

170

283

 

453

varav såväl ätliga- som prydnadsväxter

36

113

 

93

56

 

149

Specialisering

 

 

 

 

 

 

 

Enbart trädgårdsodling

198

625

 

379

444

 

823

Trädgårdsodling och annan jbr-verksamhet

153

1 083

 

907

329

 

1 236

Storleksklass frilandsodling (ha)

 

 

 

 

 

 

 

<0,50

82

238

 

225

95

 

320

0,50-0,99

51

178

 

177

52

 

229

1,00-1,99

32

209

 

196

45

 

241

2,00-2,99

17

108

 

96

29

 

125

3,00-4,99

23

139

 

119

43

 

162

5,00-9,99

18

213

 

151

80

 

231

10,00-19,99

12

150

 

104

58

 

162

≥20,00

5

127

 

46

86

 

132

Storleksklass växthusodling (kvm)

 

 

 

 

 

 

 

<500

61

154

 

148

67

 

215

500-999

34

91

 

69

56

 

125

1 000-1 999

38

104

 

67

75

 

142

2 000-4 999

37

124

 

61

100

 

161

5 000-10 000

9

68

 

19

58

 

77

≥10 000

12

67

 

6

73

 

79

Totalt

351

1 708

 

1 286

773

 

2 059