STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2020:03

 
Ekologisk trädgårdsodling 2017
Organic horticulture 2017
 
pm-pil.gifSammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)

Sammanfattning

Arealen för ekologisk trädgårdsodling på friland var 1 959 hektar under 2017, vilket motsvarade knappt 15 % av den totala trädgårdsodlingens frilandsareal. På denna areal odlades köksväxter på 58 %, medan 25 % togs i anspråk av bärodling, 16 % av fruktodling och mindre än 1 % av odling av prydnadsväxter.

Den i särklass största grödan inom den ekologiska odlingen var morot som odlades på 450 hektar. Odlingen gav upphov till en skörd på 26 000 ton, vilket motsvarade knappt en fjärdedel av den totala svenska morotsproduktionen under 2017. Andra arealmässigt stora grödor var i fallande ordning äpple, svarta vinbär, jordgubbar, vitkål och lök.

Den ekologiska växthusodlingen upptog 9 % av den totala växthusodlingens yta under 2017, vilket motsvarade drygt 260 000 kvadratmeter växthusyta. Två tredjedelar av den ekologiskt odlade växthusytan ägnades åt ätliga växter och en tredjedel åt prydnadsväxter. Andelen av olika växthusgrödor som producerades ekologiskt skiljde sig dramatiskt. Drygt 99 % av den svenska kryddväxtproduktionen och 75 % av sallatproduktionen odlades ekologiskt under 2017, medan andelen gurka och tomat som producerades med ekologiska metoder bara uppgick till drygt 1 % respektive 3 % av den totala svenska produktionen.